Ispravite količine za uvođenje nove hrane za bebu

Kada stigne drugi semestar djetetova života, možete početi s uvod novih hrana u dnevnoj prehrani. S obzirom na strah i disjunktiv, uvijek je poželjno ići liječniku: međutim, koji je idealan iznos?

Prema Medicinskom biltenu Dječje bolnice u Meksiku, količina nove hrane može biti od 10 do 15 g, što u praktičnom smislu iznosi dva do tri. žlice aparat za kavu

Ovi se obroci preporučuju na temelju promatranja tolerancije djeteta prema novoj hrani. Količina se neće mijenjati tri dana dok se hrana ne tolerira i dio je dnevne hrane.

Ukupni iznos će se progresivno povećavati do postizanja potrebnog energetskog doprinosa; ne zaboravljajući uzeti kao parametar sitost djeteta. Preporučuje se da hranjenje započne s ponudom različitih namirnica majčinom mlijeku i na kraju dojenja.

(Izvor: FLORES-HUERTA, Samuel i sur.) Komplementarno hranjenje kod djece starije od šest mjeseci: Tehničke osnove: Bol. Med. Hosp. 129-144, ISSN 1665-1146.)


Video Medicina: The Choice is Ours (2016) Official Full Version (Prosinac 2021).