Govoriti o sebi jača vaše samopoštovanje

Nedavna istraga koju je objavio. \ T Zbornik radova Nacionalne akademije znanosti , sugerira da ljudi razgovaraju o sebi tijekom razgovora jer im je to zadovoljavajuće, što im poboljšava emocionalno zdravlje .

Prema portalu CNN.com ljudi troše 30% i 40% redovitih razgovora kako bi razgovarali o sebi, dok kada se izražavaju putem društvenih mreža postotak se povećava na 80%.

Stručnjaci navode da razgovor o sebi aktivira neuronske i kognitivne mehanizme povezane s zadovoljenjem. Biti u stanju izraziti emocije i prenijeti informacije jača vaše samopoštovanje .

Želite li poboljšati svoj samopoštovanje ? Provjerite sljedeći videozapis od Martha Sánchez Navarro :

Dokazano je da ljudi iz vrlo mladih ljudi pokušavaju privući pozornost drugih prema aspektima svog života za koje smatraju da su zanimljivi.

"Prilika za razmjenu informacija o sebi aktivira područja prethodno identificirana s nagradom", sažeo je akademiju. "Govoreći o sebi čini se da se osjećate dobro, volimo razmišljati o sebi, volimo dijeliti informacije o sebi."

Također je pokazano u ovom istraživanju da ne dijeljenje osobnih podataka, posebno emocionalnih informacija, ima negativne učinke na zdravlje .

Razgovarajte o sebi, svojim ukusima, mislima i projektima, na taj način se brinete o sebi emocionalno zdravlje i poboljšajte svoj samopoštovanje .


Video Medicina: The power of believing that you can improve | Carol Dweck (Siječanj 2021).