Zdravstvene usluge za Latinose u SAD-u, još jedan zid u izgradnji

Iako će bolest uvijek biti glavni problem, ovomu se dodaje još jedan od velike važnosti za Latinoamerikance u Sjedinjenim Državama: pristup zdravstvenim uslugama.

Izvješće iz sustava za nadzor faktora rizika u ponašanju (BRFSS) otkriva da je medicinska skrb postala glavna briga za imigrante iz države Kalifornije, nadilazeći druga pitanja kao što su obrazovanje ili pristup radnim mjestima.

Istraživanje koje je proveo Sveučilište Florida Atlantic (FAU, za akronim na engleskom) pokazuje da su se latinoamerikanci koji nemaju zdravstveno osiguranje povećali s 7,8% u 2015. na 12,8% u 2016., a očekuje se da će se povećati za ovu godinu.

Sa svoje strane, Nacionalno vijeće La Raza (Nacionalno vijeće La Raze) tvrdi da je jedna trećina od otprilike 47 milijuna ljudi koji nemaju osiguranje u Sjedinjenim Državama Hispanjolci.

Jezična barijera između pacijenata i medicinskog osoblja postaje ozbiljna prepreka, uz nedostatak zdravstvenog osiguranja, za useljenike da dobiju zadovoljavajuću medicinsku skrb.


Video Medicina: EL KARMA (Completo) Suzanne Powell 21-01-2011 (Karma 2: https://youtu.be/imLT97AYCmw) (Listopad 2022).